Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tham khảo mẫu giấy xác nhận thực tập cho sinh viên tốt nghiệp

 

Kết thúc kỳ thực tập rồi mà giáo viên bắt bạn gửi giấy xác nhận nơi bạn đăng ký thực tập.Bạn không biết mẫu đó như thế nào. Bài viết này Tri Thức Cộng Đồng đã cập nhật 1 số mẫu giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên cuối khóa. Trong giấy này gồm có:

 • Giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
 • Công ty thực tập, địa chỉ, số điện thoại liên lạc
 • Những nhận xét, đánh giá của công ty tại nơi bạn thực tập.
 • Cuối cùng là nhận xét, đánh giá chung lại quá trình thực tập của bạn và thang điểm cho những gì bạn thể hiện tại công ty thực tập.

Tham khảo thêm các bài viết khác của Tri thức cộng đồng

♦ 4 mẫu lời cảm ơn báo cáo thực tập chuẩn cho sinh viên

♦ 10 mẫu bìa luận văn, tiểu luận chuẩn kèm link download

♦ Tham khảo 3 mẫu lời kết luận tiêu biểu cho bài báo cáo thực tập

Tham khảo mẫu giấy xác nhận thực tập
Tham khảo mẫu giấy xác nhận thực tập

Mẫu giấy xác nhận thực tập 1

TRƯỜNG …………………………………………

 

KHOA……………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ tên sinh viên: …………………………………………………………….

Mã Sinh viên: …………………………………………………………….

Lớp: ……………………………………………………………………..

Sinh viên ……………………………………. đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng theo quy định

– Về nội dung: Báo cáo thực tập gồm 3 chương:

Chương I:

………………………………………………………….

Chương II:

……………………………………………………………………………………………..

Chương III:

……………………………………………………………………………………

Nội dung báo cáo hợp lý, đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục chặt chẽ, văn phong mạch lạc.

– Về ý thức: Tinh thần thái độ thực tập tích cực, có cố gắng để tìm hiểu thực tế công tác kế toán. Cầu tiến trong học tập.

Kết luận: Đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo thực tập và làm luận văn tôt nghiệp

Điểm: …………………….. Bằng chữ: ………………………………………………..

                                

……….., ngày….tháng….năm…

 

Giáo viên hướng dẫn

Mẫu giấy xác nhận thực tập 2

TRƯỜNG ………

 

KHOA…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:………………………………………………………

Đơn vị thực tập:…………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………………….

Tên sinh viên thực tập:…………………………………… MSSV:……………………………………

Thời gian thực tập: Từ ngày…………………………………… Đến ngày…………………………..

Bảng đánh giá và nhận xét quá trình thực tập của công ty:

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém
Thực hiện nội quy làm việc tại công ty        
Thái độ thực tập        
Ý thức kỷ luật        
Tác phong        
Kiến thức chuyên môn        
Khả năng hoàn thành công việc        
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc        
Tính năng động và sáng tạo trong công việc        

Nhận xét chung:…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………,ngày……tháng…..năm…….
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Điểm đánh giá quá trình thực tập (theo thang điểm 10):………………………………………

Mẫu giấy xác nhận thực tập 3

ĐƠN VỊ: …………………………………

 

…………………………………..

……………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và Tên sinh viên thực tập: ……………………………………………………….

Lớp: …………  Ngành: ……………………. Niên khóa:………………….

Đơn vị thực tập: ……….… ………………………………….

Thời gian thực tập :   Từ ………………. đến ……………………………….

 • Chấp hành nội quy, quy định của cơ quan:

…………………………………………………………………

 • Ý thức học tập:

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

 • Điểm đánh giá: ………………………………………………
 Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập

 

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……………., ngày        tháng năm 2012

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu giấy xác nhận thực tập 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Tên đơn vị thực tập : …………………………………………………..

Địa chỉ : ……………………………………………………..

Điện thoại liên lạc : ……………………………………………………..

Email : ……………………………………………………

NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN:

Họ và tên sinh viên : …………………………………………………………

MSSV : …………………………………………………………………………..

Lớp : ……………………………………………………………

Thời gian thực tập tại đơn vị : Từ …………… đến ………………….

Tại bộ phận thực tập :…………………………………………

Trong quá trình thực tập tại đơn vị sinh viên đã thể hiện :

 1. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật :
 1. Số buổi thực tập thực tế tại đơn vị :
 2. Đề tài phản ánh được thực trạng hoạt động của đơn vị
 3. Nắm bắt được những quy trình nghiệp vụ chuyên ngành (Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng …..)
 1. HCM, Ngày …..tháng ….năm 201……….

Đơn vị thực tập (ký tên và đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận thực tập 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN

CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 

Họ và tên sinh viên : ………………………………………………………

Lớp…………………………………… Khóa……………………..

Khoa : Kỹ Thuật Xây Dựng trực thuộc Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian từ ngày… tháng…… năm….. .. đến ngày… tháng…… năm ………….

Tại :………………………………………………………………….

Địa chỉ :……………………………………………………………

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau :

1.Về ý thức tổ chức kỷ luật :

…………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………….

2.Về tinh thần thái độ học tập :

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

3.Về quan hệ, lối sống :

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

4.Các nhận xét khác :

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Đánh giá chung sau khi thực tập :

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Ngày…… tháng…… năm………….

Cán bộ hướng dẫn                                                                                                  Xác nhận của đơn vị thực tập

Bạn hãy tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp tại đây.

Nguồn: Tri Thức Cộng Ðồng

Bình luận

Đánh giá của bạn

(7 đánh giá)

1 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

T
T
Đoàn Trang

Em đang làm luận văn về đề tài " Thực tập marketing trong doanh nghiệp" . Cho e xin ít tài liệu hoặc luận văn mẫu để tham khảo với ạ

reply Reply
Đăng ký nhận tư vấn
Địa chỉ Email là bắt buộc !
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Giải đáp thắc mắc về làm luận văn tại Tri thức Cộng đồng
Giải đáp thắc mắc về làm luận văn tại Tri thức Cộng đồng
Chia sẻ danh sách đề tài tiểu luận pháp luật đại cương hay
Chia sẻ danh sách đề tài tiểu luận pháp luật đại cương hay
Kho 50 đề tài luận văn hòa giải tranh chấp đất đai
Kho 50 đề tài luận văn hòa giải tranh chấp đất đai
Kho các dạng đề tài tiểu luận Marketing mới nhất và có chọn lọc
Kho các dạng đề tài tiểu luận Marketing mới nhất và có chọn lọc
Khái niệm và yêu cầu tiểu luận lãnh đạo quản lý cấp phòng
Khái niệm và yêu cầu tiểu luận lãnh đạo quản lý cấp phòng