Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Những vấn đề chung về ngân hàng thương mại và sản phẩm dịch vụ NHTM

5/5 (7 đánh giá) 1 bình luận

Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính.

1. Tổng quan về ngân hàng thương mại

Những vấn đề chung về ngân hàng thương mại và sản phẩm dịch vụ NHTM

Những vấn đề chung về ngân hàng thương mại và sản phẩm dịch vụ NHTM

1.1  Khái niệm ngân hàng thương mại

Do tập quán luật pháp của mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ khác nhau đã dẫn đến những quan niệm về Ngân hàng thương mại (Ngân hàng thương mại) không đồng nhất giữa các khu vực trên thế giới. Vì vậy, trong quá trình hình thành và phát triển từ thế kỷ 15 đến nay, đã có rất nhiều khái niệm về Ngân hàng thương mại như sau:

Theo Luật Ngân hàng của Pháp năm 1941: “Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính”.

Theo Pháp lệnh Ngân hàng Việt Nam năm 1990: “ Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà nghiệp vụ chủ yếu là thường xuyên nhận tiền gửi của khách hàng (dân cư và các doanh nghiệp), có trách nhiệm hoàn trả và sử dụng để cho vay, thanh toán, chiết khấu,v.v…”.

Theo Luật ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng năm 1997: “Ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này dể cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm Ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã và các loại hình ngân hàng khác”.

Như vậy, Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng vay tiền của người gửi và cho các công ty và cá nhân vay lại và có cùng mục tiêu lợi nhuận như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại gắn liền với các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, các tổ chức và các chủ thể kinh tế. Trong quá trình đó, Ngân hàng thương mại thực hiện vai trò tham gia điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế thông qua các chức năng của mình, biểu hiện các mối quan hệ giữa Ngân hàng thương mại với các tổ chức kinh tế, cá nhân về mặt tín dụng, tiền mặt, các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, v.v…, đảm bảo hoạt động của ngân hàng và nền kinh tế được bình thường.

1.2  Chức năng của ngân hàng thương mại

1.2.1 Chức năng làm trung gian tín dụng

Trong nền kinh tế bao giờ tại một thời điểm luôn tồn tại tình trạng: có một số lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của các chủ thể chưa cần dùng đến, mặt khác lại có một số lượng chủ thể khác tạm thời thiếu vốn để hoạt động, kinh doanh, đầu tư hoặc tiêu dùng, v.v…. Để giải quyết tình trạng này thì Ngân hàng thương mại với vai trò là trung gian, là nhịp cầu nối liền chủ thể thừa và thiếu vốn trong nền kinh tế lại với nhau, là người “ đi vay để cho vay”.

Có thể nói ngân hàng là một xí nghiệp kinh doanh sản phẩm là đồng vốn. Ngân hàng vừa là người “cung cấp” đồng thời cũng là người “tiêu thụ” đồng vốn của khách hàng. Tất cả những hoạt động “mua, bán” này thường thông qua một số công cụ và nghiệp vụ ngân hàng từ truyền thống cho đến hiện đại. Chính nhờ các nghiệp vụ đa dạng do ngân hàng cung cấp mà nhiều nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng hiện đại ra đời, phát triển và gắn với chức năng trung gian tín dụng.

Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại đã góp phần khắc phục các hạn chế trong quan hệ tín dụng trực tiếp giữa chủ thế có tiền chưa sử dụng và chủ thể có nhu cầu tiền tệ bổ sung. Với chức năng này Ngân hàng thương mại làm trung gian chuyển vốn tiền tệ từ nơi thừa đến nơi thiếu cho các chủ thể tham gia không có mối liên hệ trực tiếp với nhau và điều này có vai trò to lớn đối với nền kinh tế vì:

Một mặt, ngân hàng tập trung hầu hết những nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế và biến nó từ chỗ là phương tiện tích lũy thành nguồn vốn lớn cho nền kinh tế. Mặt khác, sử dụng nguồn vốn này cung ứng cho nền kinh tế với tính luân chuyển của nó gấp nhiều lần. Như vậy, Ngân hàng thương mại vừa là người đi vay vừa là người cho vay, hay nói cách khác, nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng là ngân hàng tập hợp tài lực của khách hàng này đem cho khách hàng khác vay lại.

Chức năng trung gian tín dụng được hình thành ngay từ lúc các Ngân hàng thương mại hình thành. Ngày nay, thông qua chức năng trung gian tín dụng, Ngân hàng thương mại đã và đang thực hiện chức năng xã hội của mình, làm cho sản phẩm xã hội được tăng lên, vốn đầu tư được mở rộng và từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của nhân dân.

1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán và quản lý phương tiện thanh toán

Xuất phát từ chức năng là người thủ quỹ của các doanh nghiệp, ngân hàng có đủ điều kiện để thực hiện các dịch vụ thanh toán theo sự ủy nhiệm của khách hàng. Kế thừa và phát triển chức năng “thủ quỹ của các doanh nghiệp” nên hầu hết Ngân hàng thương mại thực hiện nhập tiền vào tài khoản hay chi trả tiền hàng hoá và dịch vụ các cá nhân, doanh nghiệp, v.v… theo lệnh của chủ tài khoản. Khách hàng sẽ mở tài khoản tại các Ngân hàng thương mại và ra lệnh cho ngân hàng thực hiện các khoản chi trả hoặc ủy nhiệm cho ngân hàng thu các khoản từ người mua, v.v… Như vậy, các doanh nghiệp không phải thực hiện các công việc mất nhiều thời gian và công sức mà vẫn không đảm bảo an toàn như đếm tiền, nhận tiền, v.v… trong quá trình thanh toán với các đối tác trong nền kinh tế.

Chức năng làm trung gian thanh toán của Ngân hàng thương mại ngày nay không chỉ đơn thuần và mang tính truyền thống như trước, mà cùng với sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, v.v… đã tạo điều kiện cho các Ngân hàng thương mại thanh toán bù trừ, thanh toán điện tử trực tuyến, v.v … với nhau nhanh chóng và chính xác hơn, tiết kiệm chi phí lưu thông cho xã hội, thúc đẩy luân chuyển vốn và quá trình lưu thông hàng hoá ngày càng phát triển.

Đối với khách hàng thuộc các tầng lớp dân cư, việc mở tài khoản và ký gửi tiền tại ngân hàng, ngoài việc được ngân hàng cung cấp một sổ check để thuận tiện việc chi trả, còn được ngân hàng cung ứng một loạt dịch vụ đa dạng về tài chính có sinh lợi khác như các chương trình khuyến mại về phí dịch vụ, liên kết thanh toán, v.v…

1.2.3 Chức năng cung ứng các dịch vụ ngân hàng

Ngân hàng với những ưu thế của mình như hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp trong và ngoài nước, mối quan hệ với các khách hàng, hệ thống trang thiết bị thông tin hiện đại về kho quỹ, v.v… nên có thể cung cấp các dịch vụ ngày càng đa dạng cho khách hàng như: tư vấn tài chính và đầu tư cho doanh nghiệp, làm đại lý phát hành cổ phiếu, trái phiếu đảm bảo hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí, dịch vụ cho thuê két sắt, bảo quản an toàn vật có giá, lưu trữ và quản lý chứng khoán cho khách hàng, làm dịch vụ thu lãi chứng khoán, chuyển lãi đó vào tài khoản cho khách hàng, v.v… từ đó hỗ trợ cho Ngân hàng thương mại thực hiện tốt hơn hai chức năng nêu trên.

1.2.4  Chức năng tạo tiền (bút tệ hay tiền ghi sổ)

Quá trình tạo tiền của Ngân hàng thương mại được thực hiện thông qua hoạt động tín dụng và thanh toán trong hệ thống ngân hàng và trong mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia. Với một hệ thống ngân hàng hoàn chỉnh, với một số lượng tiền gửi ban đầu là A và cùng tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhất định thì các Ngân hàng thương mại có thể tạo một số lượng tiền ghi sổ lớn hơn lượng tiền ban đầu gấp nhiều lần thông qua hệ số tạo tiền được tính như sau:

Hệ số tạo tiền = 1/ Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Khi đó:

Khối lượng tiền tạo ra = Khối lượng tiền gửi ban đầu * Hệ số tạo tiền (1.2)

Đây là chức năng sáng tạo ra bút tệ, góp phần gia tăng khối lượng tiền tệ cho nền kinh tế.

Với hàng loạt các nhân tố tác động ảnh hưởng đến quá trình tạo tiền của ngân hàng, các nhà kinh tế đương thời đã đưa ra nhiều công thức hoàn chỉnh hơn cho hệ số tạo tiền, ví dụ như công thức sau của Giáo sư người Pháp P.F.LEHAMAN:

Hệ số tạo tiền   = 1 / (a +b + r )

Trong đó:

a: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (dự trữ pháp định);

b: Tỷ lệ tiền mặt trên tiền gửi thanh toán;

r: Tỷ lệ dự trữ dư thừa trên tiền gửi thanh toán không vay hết.

Như vậy, quá trình tạo tiền là hệ quả tổng hợp của hoạt động nhận tiền gửi, thanh toán hộ và cho vay của các Ngân hàng thương mại luôn luôn có sự trợ giúp của Ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, việc tạo tiền có khả năng làm cho các Ngân hàng thương mại mất khả năng chi trả tiền mặt và lúc đó Ngân hàng Trung ương phải cho các Ngân hàng thương mại vay để bù đắp thiếu hụt thanh khoản. Bằng việc tạo tiền trong khi thực hiện hoạt động kinh doanh của mình, Ngân hàng thương mại đã thể hiện vai trò của mình trong việc góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô của Ngân hàng Trung ương thông qua chính sách tiền tệ.

1.3  Các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại

Hoạt động của Ngân hàng thương mại có thể khác nhau về phạm vi và công nghệ, nhưng nói chung hoạt động của Ngân hàng thương mại bao gồm 3 lĩnh vực nghiệp vụ: nghiệp vụ tài sản có, nghiệp vụ tài sản nợ và nghiệp vụ môi giới trung gian.

1.3.1 Nghiệp vụ tài sản nợ

Nghiệp vụ tài sản nợ bao gồm các hoạt động liên quan với việc nhận vốn từ người gửi tiền và những người cho vay khác nhau tự quyết định mức góp vốn của mình, một cách thích hợp, vào một ngân hàng đặc biệt nào đó. Nghiệp vụ tài sản nợ còn liên quan đến việc cung cấp cho các nhu cầu về thanh khoản thông qua việc chủ động kiếm thêm vốn vay, khi cần thiết hoặc bán các chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chính phủ, chứng khoán, v.v… ở thị trường thứ cấp.

Ngân hàng thương mại thực hiện nghiệp vụ này chính là dùng các biện pháp nhằm huy động, thu hút các nguồn vốn từ khách hàng trong nền kinh tế. Đây là nghiệp vụ quan trọng, tạo nên nguồn tài nguyên cho ngân hàng. Trên cơ sở đó, ngân hàng sử dụng chúng để thực hiện các nghiệp vụ cho vay, đầu tư, v.v…. bao gồm:

Nguồn vốn chủ sở hữu: gồm vốn tự có của ngân hàng khi mới thành lập và vốn coi như tự có.

™ Vốn tự có:

Theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 4 năm 2005 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành về tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng quy định vốn tự có của tổ chức tín dụng bao gồm:

 Vốn cấp 1: (i) Vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp); (ii) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; (iii) Quỹ dự phòng tài chính; (iv) Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ; (v) Lợi nhuận không chia.

+ Vốn điều lệ (hay vốn pháp định): là vốn hình thành từ một nguồn hoặc từ nhiều nguồn khác nhau khi ngân hàng mới thành lập.

+ Các quỹ: được trích từ lợi nhuận ròng hàng năm bổ sung vào vốn tự có thể hiện dưới dạng: các quỹ dự trự bổ sung vốn điều lệ để dự phòng.

Vốn cấp 1 được dùng làm căn cứ để xác định giới hạn mua, đầu tư vào tài sản cố định của tổ chức tín dụng.

50% phần giá trị tăng thêm của tài sản cố định được định giá lại theo quy định của pháp luật.

40% phần giá trị tăng thêm của các loại chứng khoán đầu tư (kể cả cổ phiếu đầu tư, vốn góp) được định giá lại theo quy định của pháp luật.

Trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu đãi do tổ chức tín dụng phát hành thỏa mãn những điều kiện sau: (i). Có kỳ hạn ban đầu, thời hạn còn lại trước khi chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tối thiểu là 5 năm; (ii) Không được đảm bảo bằng tài sản của chính tổ chức tín dụng; (iii) Tổ chức tín dụng không được mua lại theo đề nghị của người sở hữu hoặc mua lại trên thị trường thứ cấp, hoặc tổ chức tín dụng chỉ được mua lại sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; (iv) Tổ chức tín dụng được ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ; (v) Trong trường hợp thanh lý tổ chức tín dụng, người sở hữu trái phiếu chuyển đổi chỉ được thanh toán sau khi tổ chức tín dụng đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác; (vi) Việc điều chỉnh tăng lãi suất chỉ được thực hiện sau 5 năm kể từ ngày phát hành và được điều chỉnh một (1) lần trong suốt thời hạn trước khi chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Các công cụ nợ khác thỏa mãn những điều kiện sau: (i) Là khoản nợ mà chủ nợ là thứ cấp so với các chủ nợ khác: trong mọi trường hợp, chủ nợ chỉ được thanh toán sau khi tổ chức tín dụng đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không bảo đảm khác; (ii) Có kỳ hạn ban đầu tối thiểu trên 10 năm; (iii) Không được đảm bảo bằng tài sản của chính tổ chức tín dụng; (iv) Tổ chức tín dụng được ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ; (v) Chủ nợ chỉ được tổ chức tín dụng trả nợ trước hạn sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; (vi) Việc điều chỉnh tăng lãi suất chỉ được thực hiện sau 5 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng và được điều chỉnh một (1) lần trong suốt thời hạn của khoản vay.

Dự phòng chung, tối đa bằng 1,25% tổng tài sản “Có” rủi ro.

Nguồn vốn tự có chiếm tỷ trọng nhỏ, từ 1/10 đến 1/100, trong tổng số nguồn vốn hoạt động kinh doanh của một ngân hàng, nhưng lại là nguồn vốn rất quan trọng, vì nó thấy được thực lực, quy mô của ngân hàng và vì nó là cơ sở để thu hút các nguồn vốn khác, là vốn khởi đầu tạo uy tín của ngân hàng đối với khách hàng. Chính vì vậy, quy mô vốn là yếu tố quyết định quy mô huy động vốn và tài sản có.

Hiện nay ở Việt Nam, các Ngân hàng thương mại đều có quy mô nhỏ, vốn tự có và vốn điều lệ ở mức thấp, tỷ lệ vốn tự có/tài sản có của phần lớn các ngân hàng đều dưới 5%, so với mức tối thiểu của quốc tế là 8% .

Ngày nay, các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng dựa trên cơ sở vốn vay mượn gồm nghiệp vụ ký thác và tiết kiệm, vay các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, phát hành các giấy tờ có giá, v.v….

™ Vốn huy động:

Ngân hàng thực hiện huy động vốn dưới các hình thức như sau:

a/ Tiền gửi giao dịch không hưởng lãi: cho phép khách hàng phát hành check không hạn chế và không được ngân hàng thanh toán lãi suất.

b/ Tiền gửi tiết kiệm: ngân hàng cung cấp lãi suất thấp nhất, không giới hạn về quy mô tiền gửi và cho phép khách hàng rút ra theo ý muốn dưới nhiều hình thức khác nhau như tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, dự thưởng, lãi suất bậc thang, v.v. c/ Tiền gửi có kỳ hạn: Là khoản tiền được gửi sẽ có thời gian gửi tối thiểu theo thỏa thuận giữa ngân hàng và thân chủ, và không được rút ra trước hạn kỳ đã định nói trên.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: (i) Tiền gửi không kỳ hạn: bao gồm (a) Tiền gửi thanh toán áp dụng cho khách hàng là cá nhân và tổ chức có thể gửi thêm vào hoặc rút ra bất cứ thời điểm nào, sử dụng phát hành check và thực hiện các giao dịch thanh toán mua bán hàng hóa dịch vụ; (b) Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn áp dụng cho khách hàng là cá nhân. (ii) Tiền gửi có kỳ hạn: (a) Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn áp dụng cho khách hàng là cá nhân, giao dịch được thực hiện trực tiếp trên tài khoản tiền gửi của khách hàng qua đó Ngân hàng cấp cho khách hàng Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn (CDs) xác nhận số dư, liệt kê các giao dịch liên quan đến khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; (b) tiền gửi có kỳ hạn áp dụng cho khách hàng là tổ chức, giao dịch được thực hiện trực tiếp trên tài khoản của khách hàng trên cơ sở các thỏa thuận, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn hoặc các hình thức khác giữa Ngân hàng và khách hàng phù hợp quy định của pháp luật.

™ Vốn đi vay:

Vốn đi vay chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ có thể chấp nhận trong kết cấu nguồn vốn, nhưng nó rất cần thiết và quan trọng để đảm bảo cho ngân hàng hoạt động kinh doanh một cách bình thường. Các ngân hàng có thể đi vay Ngân hàng Nhà nước (Ngân hàng Trung ương); Ngân hàng thương mại khác, vay thị trường tiền tệ, vay các tổ chức nước ngoài, v.v…

a/ Vay Ngân hàng Nhà nước: dưới hai hình thức

– Tái chiết khấu (hoặc chiết khấu) hay còn gọi là tái cấp vốn: trái phiếu kho bạc, thương phiếu, khế ước mà các ngân hàng cho khách hàng vay chưa đáo hạn.

– Thế chấp hay ứng trước có đảm bảo hay không có đảm bảo.

– Bổ sung thanh toán bù trừ của các tổ chức tín dụng.

b/ Vay ngắn hạn dự trữ tại NHNN:

Đây là hình thức vay qua đêm nhằm đảm bảo dự trữ trong ngày theo quy định của Ngân hàng Nhà nước giữa các Ngân hàng thương mại thừa hoặc thiếu dự trữ.

c/ Vay trên thị trường tiền tệ (TTTT):

Theo mô hình của các nước phát triển, TTTT bao gồm thị trường mua bán các chứng từ có giá ngắn hạn (tín phiếu kho bạc ngắn hạn, kỳ phiếu thương mại, tín phiếu công ty tài chính, kỳ phiếu ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi tiết kiệm, khế ước giao hàng, v.v…), thị trường liên ngân hàng, thị trường hối đoái góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hiện có tại các ngân hàng.

d/ Vay từ công ty mẹ:

Các công ty mẹ của ngân hàng phát hành trái phiếu, cổ phiếu công ty hoặc các loại thương phiếu, rồi chuyển vốn đã huy động được về cho các ngân hàng hoạt động. Hình thức này được các ngân hàng vận dụng khi bị NHNH quản lý và ràng buộc về lãi suất, dự trữ và thủ tục. Ở các nước phát triển, Ngân hàng thương mại luôn luôn là con đẻ của mội công ty kinh doanh, công ty tài chính hoặc ít nhất là có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng trên.

e/ Vay nước ngoài:

Các Ngân hàng thương mại có thể phát hành phiếu nợ để tìm kiếm nguồn vốn từ nước ngoài, đây chính là hình thức vay nợ nước ngoài.

1.3.2 Nghiệp vụ tài sản có:

Từ tài nguyên là các nguồn vốn có được từ nghiệp vụ tài sản nợ, Ngân hàng thương mại sử dụng chúng để đầu tư, cho vay, v.v… Do đó, nghiệp vụ này phản ánh việc sử dụng vốn của ngân hàng theo định hướng đảm bảo an toàn và sinh lời, cụ thể như sau:

™ Nghiệp vụ ngân quỹ (dự trữ tiền mặt):

Nhằm duy trì khả năng thanh khoản của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt và thanh toán thường xuyên của khách hàng. Mức dự trữ cao hay thấp tùy thuộc vào quy mô hoạt động của ngân hàng, mối quan hệ thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản, thời vụ của các khoản chi tiền mặt. Có 3 loại dự trữ:

a/ Tiền mặt tại kho của ngân hàng: Ở các nước phát triển, các ngân hàng duy trì xấp xỉ 1 đến 2% tổng tài sản có.

b/ Tiền mặt ký gửi tại NHNN: bao gồm một bộ phận của dự trữ bắt buộc và ký gửi không lãi nhằm phục vụ cho việc thanh toán bù trừ hoặc chuyển nhượng liên ngân hàng.

c/ Tiền đang trên đường thu hồi: Đây là khoản tiền trôi nổi và đang trên đường thu hồi về như tiền mặt đã được các đơn vị vay, có trách nhiệm trả nợ ký cam kết và hiện đang thu về hoặc tiền mặt được thu lại do một số tờ check của ngân hàng phát ra không được chấp nhận hoặc không thanh toán được và phải trả lại cho ngân hàng.

™ Nghiệp vụ cho vay:

Ngân hàng thương mại vận dụng các loại hình cho vay khác nhau để tái phân phối quỹ cho vay nhằm cung ứng vốn tín dụng cho các chủ thể trong nền kinh tế, phục vụ nhu cầu sản xuất, lưu thông hàng hóa, dịch vụ, đời sống với mục đích thu được các khoản lợi nhuận chủ yếu để trang trải chi phí. Các nghiệp vụ cho vay cụ thể:

– Cho vay ứng trước (cho vay trực tiếp hay cho vay tiền);

– Cho vay dựa trên việc chuyển nhượng trái quyền: chiết khấu thương phiếu (hối phiếu, lệnh phiếu, ký hóa phiếu); bao thanh toán hay mua ủy nhiệm thu;

– Cho vay thấu chi;

– Cho vay theo thời vụ;

– Cho vay qua chữ ký : Bảo lãnh ngân hàng, tín dụng chấp nhận, đảm bảo ngân hàng, tín dụng chứng từ;

– Cho vay tiêu dùng;

– Cho vay vốn lưu động;

– Cho vay thuê mua (leasing) hay tài trợ cho thuê;

– Tài trợ ngoại thương ;

– Cho vay kinh doanh bất động sản;

– Cho vay cầm cố;

– Hùn vốn kinh doanh;

™ Nghiệp vụ đầu tư vào chứng khoán:

Ngân hàng thương mại thực hiện nghiệp vụ này bằng nguồn vốn tự có còn lại sau khi đã dùng vào các yêu cầu thiết yếu khi thành lập ngân hàng. Nghiệp vụ đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng thông qua các loại hình đầu tư trực tiếp và đầu tư tài chính.

Đầu tư trực tiếp: Ngân hàng bỏ vốn để góp vốn liên doanh, mua cổ phần với các tổ chức, ngân hàng trong và ngoài nước hoặc thành lập các công ty con như công ty quản lý nợ, công ty cho thuê tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, v.v….

Đầu tư tài chính (Đầu tư chứng khoán): là việc ngân hàng lựa chọn danh mục đầu tư có hiệu quả tạo mức sinh lời ổn định ví dụ trái phiếu kho bạc ngắn và trung dài hạn, trái phiếu của chính quyền địa phương hoặc cổ phiếu có độ an toàn cao. Do các loại chứng khoán này có tính thanh khoản cao nên đây là khoản vốn dự trữ thứ cấp cho ngân hàng.

™ Các nghiệp vụ khác:

Một số nghiệp vụ mang tính dịch vụ và mang lại thu nhập cho ngân hàng là các khoản phí dịch vụ góp phần bổ sung và thúc đẩy sự phát triển của Ngân hàng thương mại, làm cho hoạt động của ngân hàng ngày càng hoàn thiện hơn, bao gồm dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thanh toán, dịch vụ thu – chi hộ, dịch vụ ủy thác, bảo lãnh, tư vấn, đầu tư phát triển, thẩm định dự án, thu đổi ngoại tệ, chi trả kiều hối, v.v..

Chức năng của ngân hàng thương mại cũng là đề tài nóng được nhiều sinh viên lựa chon để làm Luận văn tốt nghiệp ngân hàng và đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng rất thành công. Nếu bạn có thắc mắc liên hệ ngay Trung tâm Tri thức Cộng Đồng.

2.Tổng quan sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại

2.1  Khái niệm dịch vụ ngân hàng

Ngân hàng thương mại có hoạt động gần gũi nhất với nhân dân và nền kinh tế. Ngân hàng thương mại là một ngành dịch vụ nên các sản phẩm của ngân hàng đều có đặc tính phi vật chất, chỉ bắt đầu khi khách hàng chuyển đến ngân hàng các ủy nhiệm của họ khi phát sinh từ hợp đồng giao dịch thương mại, tín dụng hoặc phải hoàn thành một nghĩa vụ tài chính nào đó.

2.2  Bản chất của sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng

Nếu các doanh nghiệp sản xuất sáng tạo ra hàng hóa hữu hình (lúa, gạo, máy móc thiết bị, v.v…) thì các Ngân hàng thương mại sản xuất ra các hàng hóa vô hình, hay đúng hơn là các dịch vụ (services). Sản phẩm của ngân hàng có đặc tính phi vật chất, luôn bị động, phụ thuộc khách hàng. Điều khó khăn là phải xử lý các ủy nhiệm theo yêu cầu mong muốn của khách hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng thể hiện ở khả năng hoàn thành ủy nhiệm của khách hàng với thời gian ngắn nhất, chính xác, an toàn và tiện lợi, đặc biệt là đối với các dịch vụ thanh toán tiền tệ.

Bản chất của sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng bao gồm:

Thứ nhất, các dịch vụ tài chính được Ngân hàng thương mại cung cấp trước hết phải đảm bảo lợi ích cho khách hàng và trong đó có lợi ích của mình;

Thứ hai, cần phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh như cần duy trì mức vốn nhất định nhằm tương hợp ý muốn với người tiết kiệm, có khả năng chống đỡ những biến động của thị trường; lựa chọn khách hàng, hạn chế tín dụng, giám sát thực hiện, đa dạng hóa tài sản để phân tán rủi ro; sử dụng thị trường tiết kiệm kỳ hạn hoặc thị trường lựa chọn các công cụ vay nợ và phương pháp hoán đổi lãi suất để hạn chế rủi ro lãi suất, tỷ giá, v.v…

Ngân hàng kinh doanh chủ yếu dùng tiền gửi (trả lãi suất cho khách hàng) và cho vay lại trên thị trường và khách hàng (thu lãi suất cho vay, từ đó hưởng chênh lệch lãi suất). Như vậy, mặc dù các dịch vụ kinh doanh ngân hàng cung cấp cho khác hàng rất đa dạng, nhưng việc kinh doanh chính của một ngân hàng vẫn là hoạt động như một trung gian tài chính.

Giá trị sử dụng, của sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang tính lợi ích cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, thực hiện thanh toán, chuyển tiền, tài trợ thuê mua, v.v… tạo thuận lợi cho khách hàng hoạt động kinh doanh có lãi.

Tiện ích của các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung ứng cho khách hàng càng cao, thì giá trị sản phẩm dịch vụ của ngân hàng lớn, thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, mỗi khách hàng xem xét đánh giá giá trị sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng rất khác nhau, tùy thuộc vào mức độ thỏa mãn nhu cầu theo đặc điểm riêng của khách hàng, mức độ nhanh chóng, chính xác, dễ dàng khi giao dịch; mức phí nghiệp vụ tùy theo sự chấp nhận của mỗi khách hàng, v.v…

Do đó, để phát triển hoạt động của mình trên thị trường, ngân hàng phải thường xuyên ứng phó, thích nghi mau chóng với cơ chế thị trường, tạo mối quan hệ gắn bó với khách hàng, cùng khách hàng thiết lập, phát triển và hoàn thiện mối quan hệ thông qua các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Giá trị sản phẩm dịch vụ ngân hàng được thực hiện thông qua sự thỏa thuận của ngân hàng và khách hàng, nhưng dưới sự hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng còn có nét đặc thù riêng biệt, bởi lẽ Ngân hàng thương mại không chỉ hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, mà còn có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ sức mua đồng tiền, kiềm chế lạm phát, tạo đà tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sản phẩm Ngân hàng thương mại vẫn chịu sự tác động mạnh bởi quan hệ cung cầu khối lượng tiền tệ tín dụng trong nền kinh tế.

Sản phẩm dịch vụ ngân hàng vừa có thuộc tính của hàng hóa thông thường của các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác, vừa có nét đặc thù riêng biệt của ngân hàng. Vì vậy, khi đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng ra thị trường, cần phải chú ý đặc điểm này. Nói cách khác, ngân hàng cần phải có chiến lược sản phẩm tốt và phù hợp trên cơ sở:

  • Hoàn thiện và củng cố chất lượng sản phẩm dịch vụ hiện có.
  • Phát triển sản phẩm mới, đưa ra thị trường những sản phẩm thay thế khi thấy đủ điều kiện và ở thời điểm thích hợp, chọn cách đưa sản phẩm mới vào thị trường hợp lý.
  • Thường xuyên đánh giá, phân tích sản phẩm dịch vụ để tìm kiếm lợi ích riêng có của sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
  • Cố gắng tạo ra nhiều sản phẩm trên cơ sở sản phẩm hiện có để cung cấp cho khách hàng, làm sức sống của sản phẩm ngân hàng được lâu bền.

Ngoài ra, cần chú ý sản phẩm của hoạt động tín dụng ngân hàng là sản phẩm gián tiếp chịu ảnh hưởng rủi ro của sản phẩm trực tiếp như hàng hóa dịch vụ.

2.3  Tác dụng của sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng

Ngày nay, các tổ chức tài chính có rất nhiều nhu cầu về kinh doanh và công nghệ. Với sự thấu hiểu được môi trường tài chính trong nghiệp vụ ngân hàng, các ngân hàng có được sự tổng quan cả về nghiệp vụ ngân hàng và kỹ năng công nghệ, và vì thế có thể đem đến các giải pháp ngân hàng hữu dụng với chi phí hợp lý cho khách hàng của mình. Ngân hàng có khả năng đem đến cho khách hàng sự hoàn hảo trong dịch vụ và giải pháp nhờ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm về nghiệp vụ ngân hàng và công nghệ. Các giải pháp mà ngân hàng cung cấp có thể thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

Ngoài ra với sản phẩm cung cấp dịch vụ tư vấn và giải pháp. Các chuyên gia tư vấn của ngân hàng sẽ làm việc cùng đội ngũ nhân viên của khách hàng trong chu kỳ dự án để đánh giá, lên kế hoạch, phát triển và khai thác các sản phẩm, dịch vụ và các quy trình công việc.

Sản phẩm của ngân hàng sẽ giúp các khách hàng giảm Tổng chi phí Sở hữu (TCO – Total Cost Own), tận dụng các ưu thế của sự bùng nổ thương mại điện tử một cách nhanh chóng, cho phép ngân hàng giúp khách hàng thành công trong kinh doanh bằng cách cung cấp các giải pháp hiện đại và cải tiến.

Hỗ trợ hàng loạt các sản phẩm thích hợp với nhu cầu của môi trường Ngân hàng: Ngân hàng tại nhà (Home-Banking), Ngân hàng Internet (Internet-Banking), Ngân hàng di động (Mobile-Banking), v.v… Ðem đến cho khách hàng một năng lực làm việc mới bằng cách cung cấp và hỗ trợ sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử như thẻ Thông minh (Smart card), máy ATM (Automated Teller Machines), máy POS (Point of Sales), v.v…

Ðảm bảo sự bảo mật giao dịch của khách hàng trong kinh doanh bằng cách luôn sử dụng và cập nhật những công nghệ bảo mật tốt nhất trong các sản phẩm, bao gồm cả phần cứng và phần mềm.

2.4  Các loại sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng

Cũng như các ngành kinh tế khác, ngành tài chính ngân hàng cũng phải thường xuyên tạo ra các loại sản phẩm khác biệt với nhiều tiện ích thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng.

2.4.1 Khái niệm sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng

Các loại sản phẩm dịch vụ tài chính của ngân hàng mang tính phi vật chất, mang đến cho khách hàng sự thoả mãn nhu cầu. Hàng hóa của các Ngân hàng thương mại kinh doanh là một loại hàng hóa đặc biệt bao gồm tiền tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, chứng khoán, v.v… Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng thể hiện ở khả năng hoàn thành ủy nhiệm của khách hàng với thời gian ngắn nhất, chính xác, an toàn và tiện lợi, đặc biệt là đối với các dịch vụ thanh toán tiền tệ.

2.4.2 Các loại sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng

i) Huy động vốn: Ngân hàng huy động vốn dưới các hình thức sau:

a) Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.

b) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc NHNN chấp thuận.

c) Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của tổ chức tín dụng nước ngoài.

d) Vay vốn ngắn hạn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn.

e) Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của NHNN.

Các ngân hàng thường xuyên đưa ra các hình thức khuyến mãi thu hút tiền gửi của khách hàng và tạo điều kiện khách hàng sử dụng lại số tiền đã ký thác của mình trong những trường hợp khẩn cấp thông qua các hình thức cầm cố, chiết khấu các sản phẩm huy động là thẻ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, v.v…

ii) Tín dụng: Ngân hàng cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của NHNN, cụ thể:

Căn cứ theo thời gian:

Cho vay ngắn hạn: là loại hình cho vay có thời hạn từ 12 tháng trở xuống nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp và tiêu dùng ngắn hạn của cá nhân.

Cho vay trung hạn: là loại cho vay có thời hạn trên 12 tháng đến 05 năm nhằm giúp doanh nghiệp đầu tư mua sắm tài sản cổ định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án có quy mô nhỏ và thu hồi vốn nhanh.

Cho vay dài hạn: là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm, nhằm đáp ứng các nhu cầu dài hạn như xây dựng nhà ở, đầu tư thiết bị, phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng nhà xưởng, xí nghiệp, v.v…

Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng:

Cho vay không có đảm bảo: là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của bên thứ ba, cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng. Ngân hàng chỉ áp dụng loại cho vay này đối với các khách hàng tốt, trung thực trong kinh doanh, khả năng tài chính lành mạnh, kinh doanh hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn xếp loại căn cứ theo Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29.12.1999 của Chính phủ.

Cho vay có đảm bảo: là loại cho vay dựa trên cơ sở các đảm bảo như tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của bên thứ ba, đây chính là nguồn thu thứ hai bổ sung cho nguồn thu nợ thứ nhất thiếu chắc chắn.

Căn cứ vào số lượng chủ thể tài trợ:

Cho vay đồng tài trợ: là loại cho vay đối với những món vay dự án lớn so với tiềm lực tài trợ của một ngân hàng, khi đó chủ thể cho vay bao gồm nhiều ngân hàng cùng đồng tài trợ cho một món vay hoặc một dự án và một những ngân hàng sẽ đứng ra làm đầu mối.

Cho vay với chủ thể tài trợ là một ngân hàng: Chỉ có một ngân hàng đứng ra thực hiện tài trợ cho khoản vay.

Căn cứ vào tính chất luân chuyển vốn: Cho vay vốn lưu động.

Cho vay vốn cố định.

Căn cứ vào phương pháp cấp tiền vay và thu nợ: Cho vay luân chuyển.

Cho vay từng lần.

Căn cứ vào phương pháp hoàn trả:

Cho vay có thời hạn: là loại cho vay có thòa thuận thời hạn trả nợ cụ thể theo hợp đồng, bao gồm:

+ Cho vay chỉ có một kỳ hạn trả nợ.

+ Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ cụ thể (cho vay trả góp).

+ Cho vay hoàn trả nợ nhiều lần nhưng không có kỳ hạn nợ cụ thể (áp dụng theo kỹ thuật thấu chi).

Cho vay không có thời hạn: trường hợp này ngân hàng có thể yêu cầu hoặc người đi vay tự nguyện trả nợ bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý, thời gian này có thể được thỏa thuận trong hợp đồng.

Căn cứ vào xuất xứ tín dụng:

Cho thuê tài chính (Financial Leasing): Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ này thông qua các công ty con trực thuộc ngân hàng với thời gian cấp tín dụng trung dài hạn.

Ngân hàng bỏ vốn mua các tài sản thiết bị theo danh mục yêu cầu của người đi thuê, sau khi tài sản hình thành thì ngân hàng sẽ chuyển giao quyền sử dụng cho người đi thuê trong một gian nhất định (thường khoảng 2/3 thời gian khấu hao của thiết bị đó).

Ngân hàng được nhận một khoản tiền thuê hàng kỳ theo thỏa thuận giữa bên thuê và bên đi thuê trên hợp đồng cho thuê tài chính. Khi hết thời hạn, người đi thuê được quyền lựa chọn phương án mua hoặc kéo dài thời hạn thuê hoặc trả lại thiết bị đó cho bên cho thuê. Loại hình tín dụng này có nhiều ưu điểm và phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu sử dụng các thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng không đủ vốn để mua hoặc không đủ điều kiện để được ngân hàng cho vay trung dài hạn.

Bảo lãnh ngân hàng (Bank Guarantee):

Là nghiệp vụ tín dụng không xuất vốn, ngân hàng cấp tín dụng bằng chữ ký đứng ra bảo lãnh cho khách hàng thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại, tài chính một cách thuận lợi. Khi đó uy tín của ngân hàng được tin tưởng trong phạm vi một nước và cả trên phạm vi quốc tế.

Khi người được bảo lãnh vì lý do nào đó đã không thực hiện hoặc vi phạm nghĩa vụ của họ thì ngân hàng bảo lãnh phải đứng ra trả thay cho người được bảo lãnh.

Ngân hàng bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức tín dụng, cá nhân theo quy định của NHNN.

Ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế được thực hiện bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác mà người nhận bảo lãnh là tổ chức cá nhân nước ngoài theo quy định của NHNN.

Cho vay chứng khoán gồm cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá đối với các công ty chứng khoán; cho vay cầm cố bằng chứng khoán và/hoặc đảm bảo bằng tài sản khác đối với khách hàng sử dụng vốn vay để mua lại chứng khoán với mục đích đầu tư ngắn hạn và hoặc dài hạn, cho vay ứng trước tiền đối với khách hàng đã bán chứng khoán, sử dụng vốn vay để mua chứng khoán, cho vay bổ sung tiền thiếu khi lệnh mua chứng khoán được khớp; chiết khấu giấy tờ có giá đối với khách hàng để sử dụng số tiền chiết khấu mua chứng khoán; các khoản cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá dưới các hình thức khác, mà khách hàng sử dụng vốn vay để mua chứng khoán.

Cho vay gián tiếp: ngân hàng thực hiện mua lại các khế ước hoặc chứng từ nợ đã phát sinh, còn trong thời hạn thanh toán, qua các hình thức cụ thể.9 Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác

Ngân hàng thực hiện chiết khấu (discount) các hối phiếu, lệnh phiếu còn trong thời hạn thanh toán của khách hàng và thu lãi chiết khấu và hoa hồng phí. Khi chứng từ đến hạn thanh toán, ngân hàng sẽ thực hiện việc xuất trình để đòi phía đối tác của khách hàng và sẽ nhận được toàn bộ số tiền khi chiết khấu.

Ngân hàng được cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác theo quy định pháp luật hiện hành. Người chủ sở hữu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác phải chuyển giao ngay mọi quyền, lợi ích hợp pháp phát sinh từ các giấy tờ đó cho Ngân hàng.

Ngân hàng được cấp tín dụng dưới hình thức cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác theo quy định pháp luật hiện hành. Ngân hàng được thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp phát sinh trong trường hợp chủ sở hữu các giấy tờ đó không thực hiện đầy đủ những cam kết trong hợp đồng tín dụng.

Ngân hàng được tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Nghiệp vụ bao thanh toán (Factoring)

Ngân hàng thực hiện mua lại các khoản phải thu hay cấp tín dụng ngắn hạn (vốn lưu động) cho khách hàng dựa trên những hóa đơn mà khách hàng đã bán hàng. Nghiệp vụ này có rủi ro cao vì ngân hàng có thể miễn truy đòi hoặc gặp nhiều khó khăn khi thu hồi nợ. Hình thức này chủ yếu dùng tài trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu và lãi suất thường cao hơn các loại nghiệp vụ tín dụng khác. Có hai hình thức bao thanh toán cơ bản:

Bao thanh toán chiết khấu: là hình thức theo đó đơn vị bao thanh toán chiết khấu các khoản phải thu của khách hàng trước ngày đáo hạn.

Bao thanh toán khi đáo hạn: là hình thức đơn vị bao thanh toán sẽ trả cho khách hàng giá mua các tài khoản bao thanh toán khi đáo hạn.

iii) Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

Ngân hàng thực hiện các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:

Cung ứng các phương tiện thanh toán.

Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khác hàng.

Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ.

Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của NHNN.

Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi được NHNN cho phép.

Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng.

Ngân hàng tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh

toán liên ngân hàng trong nước. Tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế khi được NHNN cho phép.

iv) Các hoạt động khác

Ngân hàng thực hiện các hoạt động khác sau đây:

a) Dùng Vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

b) Góp vốn với tổ chức tín dụng nước ngoài để thành lập tổ chức tín dụng liên doanh tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

c) Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của NHNN.

d) Kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi được NHNN cho phép.

đ) Được quyền uỷ thác, nhận uỷ thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng uỷ thác và đại lý.

e) Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; được thành lập công ty trực thuộc hoặc liên doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

g) Cung ứng các dịch vụ:

Tư vấn tài chính và tiền tệ trực tiếp cho khách hàng hoặc qua các công ty trực thuộc được thành lập theo quy định của pháp luật

Bảo quản tài sản có giá trị và các giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, nhận cầm cố và các dịch vụ khác theo quy định của luật pháp.

h) Thành lập các công ty trực thuộc để thực hiện các hoạt động kinh doanh có liên quan tới hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Đặc tính sản phẩm dịch vụ tài chính

3.1  Giá, tính đa dạng loại hình sản phẩm dịch vụ, độ an toàn tài chính

Giá trị sản phẩm dịch vụ ngân hàng được thực hiện thông qua sự thỏa thuận của ngân hàng và khách hàng, nhưng dưới sự hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Việc định giá cho sản phẩm của ngân hàng tùy thuộc vào khả năng nắm bắt quy luật biến động giá cả của tiền tệ. Tuy vậy, trong lĩnh vực ngân hàng, thời gian để thực hiện chu trình sản phẩm của ngân hàng thường không ngắn. Do đó, rủi ro sẽ rất cao (tỷ lệ thuận với thời gian thực hiện nghiệp vụ) khi giá cả biến động đột ngột, ngân hàng không thể kịp thời điều chỉnh, nhất là đối với các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ hay cho vay với giá cả hoặc lãi suất ấn định ngay từ thời điểm thực hiện nghiệp vụ.

Hầu hết các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng đều có tính năng tương tự như nhau. Trong thời gian tới, khi cạnh tranh ngày càng tăng và điều kiện sản phẩm mang tính tương đồng và dễ bắt chước, do vậy các ngân hàng cung cấp dịch vụ cần phải có được sự tinh tế trong nhận biết nhu cầu để mang lại tiện ích dù nhỏ nhưng rất thiết thực, ví dụ như phát huy lợi thế của thẻ liên kết để phát hiện nhu cầu mới về dịch vụ thẻ cũng như các dịch vụ liên quan khác để tạo điều kiện khác biệt hóa sản phẩm.

Hiện nay, sản phẩm dịch vụ tài chính của các ngân hàng trong nước còn mang tính truyền thống, nghèo nàn về chủng loại, chất lượng dịch vụ thấp, tính tiện ích chưa cao, chưa định hướng theo nhu cầu khách hàng; Các ngân hàng cần phải có sự phát triển đồng bộ từ sản phẩm tiện ích và qua đó đưa ra mức phí hợp lý, tránh để tình trạng khách hàng coi thường dịch vụ cung cấp.

3.2 Sự thuận tiện về địa điểm, điều kiện giao dịch, tính năng tiện ích của sản phẩm

Tiện ích của sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung ứng cho khách hàng cao, thì giá trị sản phẩm dịch vụ của ngân hàng lớn, thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, mỗi khách hàng xem xét đánh giá giá trị sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng rất khác nhau, tùy thuộc mức độ thỏa mãn nhu cầu theo đặc điểm riêng của khách hàng, mức độ nhanh chóng, chính xác, dễ dàng khi giao dịch; mức phí nghiệp vụ tùy theo sự chấp nhận của mỗi khách hàng, v.v…

Do cải cách căn bản các kênh phân phối theo chiều sâu bên cạnh việc vẫn tiếp tục mở rộng “vùng phủ sóng” các chi nhánh của các Ngân hàng thương mại đã tạo được sự thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng.

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống kênh phân phối của ngân hàng chưa đa dạng, hiệu quả thấp, phương thức giao dịch và cung cấp các dịch vụ chủ yếu vẫn là giao dịch trực tiếp tại quầy, các hình thức giao dịch từ xa dựa trên nền tảng công nghệ thông tin chưa phổ biến. Dịch vụ ngân hàng điện tử chưa được triển khai rộng rãi, lượng khách hàng sử dụng còn ít, nhiều ngân hàng mới chỉ hoạt động ở mức độ thử nghiệm, giao dịch thanh toán thương mại điện tử còn hạn chế, chưa ứng dụng được hình thức thanh toán qua điện thoại di động sử dụng tài khoản ngân hàng;

Gắn liền việc cung ứng tín dụng với việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển mạnh mẽ các sản phẩm bảo lãnh, thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, chuyển kiều hối, thẻ ghi nợ nội địa cùng các dịch vụ ngân hàng điện tử trên cơ sở nền tảng công nghệ lõi, đáp ứng cao nhất cao nhất nhu cầu của thị trường và của khách hàng, bứt phá để hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

3.3.Yếu tố con người về sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng 

Một đặc tính đặc thù của hoạt động ngân hàng là tình trạng tài chính của một ngân hàng phụ thuộc vào niềm tin của khách hàng gửi tiền vào giá trị tài sản của ngân hàng đó. Giá trị sử dụng, của sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang tính lợi ích cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, thực hiện thanh toán, chuyển tiền tài trợ thuê mua,v.v…, tạo thuận lợi cho khách hàng hoạt động kinh doanh có lãi.

Để phát triển và thành công trên thị trường tài chính Việt Nam khi có nhiều ngân hàng nước ngoài góp mặt thì điều quan trọng nhất là phải tạo được lòng tin đối với khách hàng bằng chất lượng dịch vụ. Mặt khác, ngân hàng cần tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng thông qua mạng lưới hoạt động. Có như vậy, người dân trên mọi miền đất nước mới có cơ hội sử dụng những sản phẩm, dịch vụ tiện ích mà ngân hàng đem lại.

Khả năng phát triển bền vững, kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, chất lượng điều hành, những đóng góp cho thị trường tài chính ngân hàng trong nước là những tiêu chí hoạt động mà các tổ chức tín dụng nước ngoài quan tâm. Đây cũng là một trong những thách thức đối với Ngân hàng thương mại trong nước.

Khách hàng rất quan tâm đến giá trị và tính hấp dẫn của quà tặng khi gửi tiền tiết kiệm. Bên cạnh đó, lãi suất (hay còn gọi là giá) của sản phẩm hợp lý cũng là một yếu tố khiến khách hàng quan tâm.

Do sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng quá tương đồng nên có sự cạnh tranh về giá gay gắt, trong đó hầu hết các ngân hàng đều miễn giảm phí phí dịch vụ và tạo thêm nhiều tiện ích cho khách hàng. Ngoài ra, phong cách phục vụ tận tình, thân thiện và mang tính chuyên nghiệp của nhân viên ngân hàng sẽ góp phần tăng trưởng số lượng khách hàng và doanh số sản phẩm dịch vụ ngày một nhiều hơn.

4. Phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

4.1  Tính tất yếu của hội nhập trong lĩnh vực ngân hàng

Toàn cầu hóa kinh tế là đặc trưng cơ bản và là xu thế phá triển tất yếu của thời đại, đang tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế – xã hội của mỗi nước, đặc biệt đối với những nước đang chuyển đổi kinh tế như Việt Nam.

Toàn cầu hóa là điều kiện cần thiết để triển khai những tiến bộ về công nghệ, kỹ thuật nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm quốc gia. Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ hiện đại đã giúp các ngân hàng và định chế tài chính mở rộng quy mô và loại hình dịch vụ nhằm thực hiện việc phân bổ nguồn vốn.

Toàn cầu hóa kinh tế với đỉnh cao là gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) luôn là động lực phát triển cho bất kỳ nền kinh tế nào tham gia vào quá trình đó. Lợi ích lớn nhất mà Việt Nam thu được từ việc hội nhập là tăng cường tiềm lực kinh tế thông qua việc đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ, hình thành môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nước ngoài, tài chính tiền tệ trở thành công cụ kinh tế vĩ mô chủ yếu của Nhà nước, dịch vụ ngân hàng đa dạng hơn với chất lượng cao hơn.

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, ngành ngân hàng cần xây dựng một lộ trình mở cửa dịch vụ thích hợp để tạo ra một hệ thống ngân hàng hiện đại, an toàn, hiệu quả, đạt được chuẩn mực quốc tế và khu vực.

4.2 Cơ hội, thách thức của phát triển thị trường sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh hội nhập

Theo lộ trình cam kết với WTO, kể từ ngày 01/04/2007, các định chế tài chính nước ngoài được thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Khi công nghệ của ngân hàng được đầu tư và nâng cao sẽ có nhiều cơ hội đem dịch vụ đến người tiêu dùng hơn trước, các ngân hàng phải đương đầu với sự cạnh tranh từ phía các ngân hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là khi Việt Nam thực hiện cam kết gia nhập WTO trong lĩnh vực ngân hàng.

Bên cạnh những cơ hội và lợi thế có thể phát huy, việc Việt Nam gia nhập WTO cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là áp lực cạnh tranh của các tập đoàn doanh nghiệp, và tập đoàn tài chính xuyên quốc gia, đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục thúc đẩy cải cách để đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong lĩnh vực ngân hàng, vấn đề đặt ra là phải có những giải pháp thích hợp để các ngân hàng trong nước có thể thích ứng được với tiến trình tự do hóa, nhanh chóng ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào việc mở rộng và phát triển dịch vụ ngân hàng tiên tiến, đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động kinh doanh sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Trong đó, dịch vụ NHBL là một mối quan tâm hàng đầu hiện nay của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Công nghệ là vấn đề sống còn: Hiện hơn 85% các nghiệp vụ ngân hàng được xử lý trên máy tính, nhiều nghiệp vụ được thực hiện 100% các công đoạn trên máy, mạng máy tính. Công nghệ thẻ ngày càng hiện đại và tiện ích. Các dịch vụ Internet Banking, Home Banking, Mobile Banking, v.v… đã trở nên phổ biến và khá thông dụng.

Ngoài ra, các ngân hàng nước ngoài có thế mạnh về sự đa dạng sản phẩm dịch vụ tài chính, cụ thể là các sản phẩm tín dụng như bổ sung vốn lưu động, xuất nhập khẩu, xây dựng nhà xưởng, kinh doanh chứng khoán, xây dựng – sửa chữa nhà, tiêu dùng, v.v… Vì vậy, các ngân hàng trong nước phải thường xuyên chú trọng cải tiến chất lượng dịch vụ và thời gian hoàn tất thủ tục vay vốn và chú trọng đến đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mặt khác, hạ tầng viễn thông của Việt Nam còn nhiều hạn chế về hệ thống an ninh mạng, tốc độ đường truyền, v.v… do đó cũng gây nhiều khó khăn trong việc mở rộng và phát triển các hệ thống thanh toán; sự cạnh tranh giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dẫn tới khả năng hợp tác rất thấp trong việc kết nối các hệ thống chuyển mạch thẻ nhằm tạo ra một hạ tầng cơ sở mạng lưới chia sẻ chung.

Trong quá trình làm luận văn nếu cần hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ với Tri Thức Cộng Đồng qua số Hotline: 0946 88 33 50 hoặc email: ttcd.group@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Bình luận

1 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

M
Quang Minh

Em đang làm luận văn về đề tài ”Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại” . Cho e xin ít tài liệu hoặc luận văn mẫu để tham khảo với ạ

reply Trả lời
M
Quang Minh

Em đang làm luận văn về đề tài ”Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại” . Cho e xin ít tài liệu hoặc luận văn mẫu để tham khảo với ạ

reply Trả lời
Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Giải đáp thắc mắc về làm luận văn tại Tri thức Cộng đồng
Giải đáp thắc mắc về làm luận văn tại Tri thức Cộng đồng
Chia sẻ danh sách đề tài tiểu luận pháp luật đại cương hay
Chia sẻ danh sách đề tài tiểu luận pháp luật đại cương hay
Kho 50 đề tài luận văn hòa giải tranh chấp đất đai
Kho 50 đề tài luận văn hòa giải tranh chấp đất đai
Kho các dạng đề tài tiểu luận Marketing mới nhất và có chọn lọc
Kho các dạng đề tài tiểu luận Marketing mới nhất và có chọn lọc
Khái niệm và yêu cầu tiểu luận lãnh đạo quản lý cấp phòng
Khái niệm và yêu cầu tiểu luận lãnh đạo quản lý cấp phòng