Quy định các hình thức trình bày luận văn

 admin    
Quy định các hình thức trình bày luận văn
Rate this post

Một số quy định chung về hình thức trình bày luận văn, các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh trước khi viết luận văn cần nắm rõ những bước này để tránh phải chỉnh sửa bài luận văn của mình sau này.

hình thức trình bày luận văn

 

Thông thương bố cục của của một luận văn như sau:

TT Mô tả Ghi chú
1. Trang bìa chính Không tính số trang
2. Trang bìa phụ Không tính số trang
3. Trang chấp nhận của hội đồng Dành cho luận văn cao học
4. Lời cảm tạ
5. Trang kính tặng (nếu có)
6. Tóm tắt tiếng Việt Dành cho Cao học, NCS
7. Tóm tắt tiếng Anh Dành cho Cao học, NCS
8. Trang cam kết kết quả
9. Trang nhận xét của cơ quan thực tập Dành cho Đại học
10. Mục lục
11. Danh sách bảng
12. Danh sách hình
13. Danh mục từ viết tắt
14. Phần chính luận văn

– Chương 1: Giới thiệu

– Chương 2: Tổng quan tài liệu

Áp dụng cho Cao học và Nghiên cứu sinh.

– Chương 3: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

– Chương 4: Giới thiệu tổng quan vấn đề nghiên cứu

– Chương 5: Kết quả và thảo luận.

Tùy theo đề tài có thể chia làm nhiều chương

Chương …: Kết luận và kiến nghị

15. Tài liệu tham khảo
16. Phụ lục

2.1 Trang bìa chính, bìa phụ

Luận văn sau khi chỉnh sửa, in chính thức sẽ đóng bìa cứng, chữ vàng, in chữ hoa, kiểu chữ New Times Roman, màu của luận văn theo quy định. (xem phụ lục 1)

Riêng đối với chuyên đề, tiểu luận đại học, luận văn đại học không cần sử dụng bìa cứng.

Màu luận văn:

– Chuyên đề: Màu vàng
– Tiểu luận đại học: xanh dương nhạt
– Luận văn đại học: xanh lá cây
– Luận văn thạc sĩ: xanh dương đậm
– Luận án tiến sĩ: đỏ đậm

2.2. Trang tóm tắt 

Khoảng 200 – 350 từ đối với luận văn cao học và 500 – 700 từ đối với luận án tiến sĩ. Tóm tắt trình bày 4 nội dung chính:

– Giới thiệu chủ đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu.

– Mô tả một số phương pháp nghiên cứu chính của nghiên cứu.

– Tóm lược các kết quả nghiên cứu đã đạt được và các nhận định chính.

– Các kết luận và đề xuất chính.

Trong phần tóm tắt của luận văn nên tránh dùng hình, bảng và không trích dẫn tài liệu tham khảo.

2.3. Lời cảm tạ

Thường là lời cảm tạ đến người hướng dẫn, người giúp đỡ, người/đơn vị tài trợ/dự án/đề tài để luận văn được hoàn thành.

Mẫu:

LỜI CẢM TẠ

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

            ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm …..

                                                                                                                                    Người thực hiện

 

2.4 Trang xác nhận của Hội đồng (dành cho Cao học)

Trang này gồm tất cả chữ ký, tên của các thành viên hội đồng và cán bộ hướng dẫn xác nhận kết quả bảo vệ luận văn cao học. (xem phụ lục 2).

2.5 Trang cam kết kết quả

Mẫu:

TRANG CAM KẾT

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác.

Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm …..

                                                                                                                                    Người thực hiện

 

Nếu học viên sử dụng số liệu của đề tài hay dự án nào đó thì phải có giấy xác nhận cho phép sử dụng số liệu của chủ nhiệm đề tài, dự án để lưu hồ sơ của học viên)

Mẫu:

TRANG CAM KẾT

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi trong khuôn khổ của đề tài/dự án ………. Tên dự án ………. Dự án có quyền sử dụng kết quả của luận văn này để phục vụ cho dự án.

Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm …..

                                                                                                                                    Người thực hiện

2.6 Mục lục

Trình bày chi tiết tối đa đến mục cấp 2, số trang. Riêng phần phụ lục thì không trình bày chi tiết.

Mẫu:

MỤC LỤC

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

Trang

Chương 1: GIỚI THIỆU…………………………………………………………………………………………. 1

1.1 Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………………. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………………………………. 2

1.2.1 Mục tiêu tổng quát……………………………………………………………………………………….. 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể…………………………………………………………………………………………….. 2

 

2.7 Danh sách bảng

Liệt kê chính xác tên của các bảng trong bài viết và trong phần phụ lục và số trang tương ứng.


Mẫu:

DANH SÁCH BẢNG

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

Trang

Bảng 3.1 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng BIDV Sóc Trăng…………………… 28

Bảng 3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2010 – 2012 30

2.8 Danh sách hình

Liệt kê chính xác tên của các hình trong bài viết và trong phần phụ lục và số trang tương ứng.

Mẫu:

DANH SÁCH HÌNH

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

Trang

Hình 2.1 Sơ đồ quy trình tín dụng tại Ngân hàng BIDV Sóc Trăng………………………. 13

Hình 2.2 Sơ đồ quy trình tín dụng tại Ngân hàng BIDV Sóc Trăng ……………………… 24

2.9 Danh mục từ viết tắt

Trình bày đầy đủ các thuật ngữ viết tắt trong bài viết, trong bài viết phải viết đầy đủ cho lần đầu tiên và kèm theo từ viết tắt. Ví dụ: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Các đơn vị đo lường không cần trình bày.

Mẫu:

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

ĐBSCL                       :           Đồng bằng sông Cửu Long

ĐHCT             :           Đại học Cần Thơ

BNN-PTNN   :           Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


2.10 Tài liệu tham khảo

Liệt kê tất cả những tài liệu đã được trích dẫn trong bài viết, cần phải viết chính xác tên và họ để người đọc có thể truy tìm tài liệu khi cần. Áp dụng tiêu chuẩn của Harvard (Xem phụ lục 1).

Lưu ý: Tất cả các tác giả được trích dẫn trong bài viết thì phải ghi ở phần tài liệu tham khảo và ngược lại tất cả các tài tiệu tham khảo thì phải được trích dẫn trong bài viết, tránh liệt kê thiếu hay dư tài liệu tham khảo.

2.11 Phụ lục

Đặt ngay sau phần tài liệu tham khảo. Phụ lục là phần số liệu thô, các bảng xử lý thống kê, hình vẽ, hình chụp, các bảng số liệu ít quan trọng không đưa vào bài viết, bảng câu hỏi,.… Có thể nhóm chúng thành phụ lục lớn theo chủ đề.

 

Tổng hợp

Top từ khóa tìm kiếm: quy định trình bày luận văn đại học