Ms. Nhung – Hà Nội

 admin    

Các bạn làm rất tốt, bài luận văn thạc sĩ của tôi được 8 điểm, rất cảm ơn các bạn, tôi sẽ giới thiệu những người có nhu cầu làm luận văn thạc sĩ cho các bạn.