Mr Đông – Ha noi

 Nguyễn Lê Hà Phương    
Mr Đông – Ha noi
Rate this post

Tôi đã nhận được bài báo cáo tốt nghiệp của mình trước thời hạn đã trao đổi với Tri Thức Cộng Đồng, tôi rất hài lòng với bài báo cáo đó, rất chi tiết và chuyên nghiệp …