Một số lỗi thường gặp khi viết luận văn (p2)

 Nguyễn Lê Hà Phương    
Một số lỗi thường gặp khi viết luận văn (p2)
Rate this post

Ở bài viết trước, chúng ta đã được biết một số lỗi thường gặp khi viết luận văn như một số lỗi ở mục tài liệu tham khảo, trang bìa và phụ bìa…. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những lỗi thường gặp phải trong trình bày luận văn thạc sĩ và cách khắc phục.

Một số lỗi thường gặp khi viết luận văn 2

MỘT SỐ LỖI TRONG ĐÁNH SỐ TRANG LUẬN VĂN

Đánh thiếu số trang: Ở nhiều luận văn việc đánh số trang bắt đầu từ phần mở đầu (lý do chọn đề tài) trở đi mà không phải bắt đầu từ mục lục như quy định. Chẳng hạn như trang ghi chú các chữ viết tắt hay trang ghi chú các hình vẽ – biểu bảng phải đưa vào ngay sau trang mục lục và trước phần nội dung, nhưng một số luận văn lại đưa lên trước trang mục lục, nên khi đánh số trang các trang này bị bỏ sót.

Nhiều luận văn thường có số trang vượt quá quy định (50 trang đối với các chuyên ngành KHTN, 80 trang đối với các chuyên ngành KHXH, KHGD). Số trang quy định này không kể phần phụ lục và có thể dôi thêm 10%. Trường hợp các luận văn không thể rút gọn được số trang thì có thể nghiên cứu để đưa một số trang vào phần phụ lục.

MỘT SỐ LỖI TRONG TÓM TẮT LUẬN VĂN

Nhiều bản tóm tắt luận văn không ghi tên người hướng dẫn khoa học, cho dù tóm tắt đó có đầy đủ trang bìa và phụ bìa. Để tránh lỗi này học viên có thể dùng toàn bộ nội dung ở trang phụ bìa của luận văn (gồm đầy đủ 8 mục nêu ở 2.2) để làm trang bìa của tóm tắt. Trong trường hợp này, tóm tắt không cần trang phụ bìa.

Yêu cầu về hạn chế trang và thu nhỏ tóm tắt đã làm cho các biểu bảng – hình vẽ trong tóm tắt thường bị trôi sang trang khác. Vì vậy, học viên cần kiểm tra kỹ lưỡng bản tóm tắt luận văn trước khi nộp chính thức.

PHẦN PHỤ LỤC

Nhiều luận văn không đánh số trang phụ lục theo quy định. Việc đánh số trang phụ lục không được kế tiếp số thứ tự các trang luận văn đã đánh số trước đó (tức là số

thứ tự của phụ lục không kế tiếp số thứ tự trang TLTK mà bắt đầu từ trang số 1 trở đi và phải thêm ký hiệu “P” vào trước số trang để phân biệt với trang nội dung luận văn, ví dụ P.1, P.2… Ngoài những lỗi thường gặp về việc trình bày luận văn như đã đề cập ở trên, nhiều luận văn còn mắc phải nhiều lỗi trong việc định dạng văn bản bằng vi tính như: cỡ chữ (size), khoảng cách dòng (line spacing), khoảng cách đoạn (paragraph spacing), định dạng trang (page setup). Để tránh các sai sót này, học viên phải tuân thủ chặt chẽ văn bản hướng dẫn về trình bày luận văn do Trường ĐHSP Huế ban hành ngày 28/04/2003 [3] trong khi đánh máy và in ấn luận văn.

KẾT LUẬN

Tóm lại, để làm luận văn Thạc sĩ được hoàn hảo, học viên cần nghiên cứu kỹ lưỡng và chi tiết các văn bản hướng dẫn, cẩn trọng trong lúc trình bày, đánh máy và in ấn. Đặc biệt là cần phải đọc lại nhiều lần để phát hiện các sai sót trước khi đóng quyển để nộp chính thức. Người hướng dẫn luận văn cũng nên nhắc nhở học viên trong quá trình sữa chữa luận văn, nhằm xây dựng các luận văn Thạc sĩ phong phú về nội dung và đảm bảo về hình thức.

Nguồn: Tổng hợp