Luận văn thạc sĩ sinh học “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYME CHITINASE CỦA MỘT SỐ CHÚNG NẤM SỢI”

 admin    

Tên đề tài: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYME CHITINASE CỦA MỘT SỐ CHÚNG NẤM SỢI THUỘC GIỐNG ASPERGILLUS, TRICHODERMA VÀ ỨNG DỤNG

Phân loại: Luận văn thạc sĩ sinh học

LỜI MỞ ĐẦU

Vi sinh vật là nhóm sinh vật có sốlượng nhiều nhất và có khả năng chuyển hóa vật chất trong thiên nhiên mạnh nhất. Hiện nay người ta khai thác nhiều enzyme từvi sinh vật và được ứng dụng rất nhiều trong đời sống, sản xuất. So với nguồn khai thác enzyme từ động vật và thực vật, nguồn enzyme từvi sinh vật có nhiều ưu điểm như hoạt tính enzyme cao, thời gian tổng hợp enzyme từvi sinh vật rất ngắn (chỉvài ngày), nguyên liệu sản xuất rẻ tiền, có thể sản xuất hoàn toàn theo qui mô công nghiệp. Nhiều enzyme được khai thác từ vi sinh vật được tập trung nghiên cứu và có nhiều ứng dụng trong thời gian qua nhưprotease, amylase, cellulase, pectinase … Những năm  sau này người ta đang chú ý nhiều hơn vềmột loại enzyme khác nữa là chitinase, đây là enzyme  thủy phân chitin.

Chitin là một polymer sinh học có thểso sánh với các polysaccharide nhưcellulose, keratin. Chitin phân bốrất rộng rãi ởdạng cấu trúc cơbản trong thành tếbào của nấm và là bộxương ngoài của tôm cua và côn trùng. Đây là một polymer có trọng lượng phân tửcao, không tan trong nước, chứa các đơn phân là N-acetyl-glucosamine liên kết bởi liên kết 1,4-β. Chitin có nhiều công dụng trong nhiều lĩnh vực nhưy học và công nghiệp…

Những enzyme có liên quan đến chuyển hóa và phân giải chitin đang được nghiên cứu nhiều trong những năm gần đây. Chitin bịphân giải bởi hệenzyme có tên gọi chung là chitinase. Enzyme này được sản xuất bởi các tổchức sống dưới tếbào đểphục vụnhu cầu chức năng sinh lý của chúng. Sựphân giải chitin dưới tác động enzyme phụ thuộc vào các yếu tốhóa lý (tỉlệgiữa cơchất và enzyme, pH, nhiệt độ…). Trong các nguồn thu nhận chitinase thì chitinase từvi sinh vật là nguồn quan trọng. Những nguồn sinh vật đểthu nhận enzyme chitinase đáng kểlà các chủng vi khuẩn thuộc các chi Enterobacter và Streptomyces, các chủng nấm sợi thuộc các chi Asperillus, Penicillium, và Trichoderma, và một số động vật nguyên sinh.

Những năm gần đây có nhiều công trình nghiên cứu tập trung vào enzymechitinase do tiềm năng ứng dụng to lớn của enzyme này trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưtrong thu nhận tếbào trần (thểnguyên sinh), sản xuất chitooligosaccharides, glucosamine và N-acetyl glucosamine, sản xuất thuốc trừsâu sinh học, ứng dụng trong y học, trong việc kiểm soát nấm kí sinh trên cây trồng…v.v…

Vì những ứng dụng rộng rãi của chitinase nhưtrên, mục đích đềtài chúng tôi nhằm nghiên cứu sinh tổng hợp chitinase nhằm thu nhận chế phẩm chitinase từmột sốchủng nấm sợi và bước đầu khảo sát một số ứng dụng của enzyme này.Chúng tôi thực hiện đềtài: Khảo sát khả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase của một sốchủng nấm sợi thuộc giống Aspergillus, Trichoderma và ứng dụng.

———-

Link tải luận văn tại đây

 Nếu bạn có nhu cầu viết luận văn tham khảo tại đây: Viết thuê luận văn