Link tải luận văn “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM”

 admin    

Đề tài: “PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH”

——–

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B7Pm6kXe7x4fNWxpaWZZMUJFQmM&authuser=0

Xem thêm dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Link tải tài luận văn khác tại đây