Kinh nghiệm

  • Làm thế nào để viết assignment hay và đúng đề tài

    Để viết assignment (hay còn gọi là bài luận) hay và đúng đề tài, ngoài việc tuận thủ những quy định về nội dung, cách trình bày bài luận, các bạn cũng cần tìm hiểu thêm một số cách để hoàn thiện assignment tốt hơn.