Kinh nghiệm

  • Quy định về bố cục nội dung của luận văn

    Dưới đây là những quy định chi tiết về bố cục và nội dung của từng phần trong bài luận văn. Nội dung chính của một bài luận văn gồm nhiều chương. Tùy theo nội dung nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu, chuyên ngành, bậc đào tạo mà có số chương khác nhau, nhưng thông […]

  • Yêu cầu chung về cách trình bày luận văn

    Dưới đây là yêu cầu chung về cách trình bày luận văn, để thuận tiện cho việc trình bày, luận văn trong quy định này được hiểu đó là chuyên đề, tiểu luận, luận văn, luận án. Học viên được hiểu là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.   1. Yêu cầu […]

  • Làm thế nào để viết assignment hay và đúng đề tài

    Để viết assignment (hay còn gọi là bài luận) hay và đúng đề tài, ngoài việc tuận thủ những quy định về nội dung, cách trình bày bài luận, các bạn cũng cần tìm hiểu thêm một số cách để hoàn thiện assignment tốt hơn.