Khái niệm, vai trò đặc trưng của chất lượng sản phẩm

 Nguyễn Thị Hà    
Khái niệm, vai trò đặc trưng của chất lượng sản phẩm
5 (100%) 1 vote

Chất lượng sản phẩm là gì? Vai trò, tính chất và đặc trưng của chất  lượng sản phẩm

1/ Chất lượng sản phẩm là gì?

Có nhiều cách lập luận khác nhau về quản lý chất lượng sản phẩm. Giáo sư người Mỹ Philip B. Crosby nhấn mạnh: “Chỉ có thể tiến hành có hiệu quả công tác quản lý chất  lượng sản phẩm hàng hoá khi có quan niệm đúng đắn, chính xác về chất lượng”. Chất lượng sản phẩm hàng hoá đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều người, nhiều ngành. Có thể tổng hợp ra mấy khuynh hướng sau:

– Khuynh hướng quản lý sản xuất: “Chất lượng của một sản phẩm nào đó là mức độ mà sản phẩm ấy thể hiện được những yêu cầu, những chỉ tiêu thiết kế hay những quy định riêng cho sản phẩm ấy”.

– Khuynh hướng thoả mãn nhu cầu: “Chất lượng của sản phẩm là năng lực mà sản phẩm ấy thỏa mãn những nhu cầu của người sử dụng”.

– Theo TCVN 5814 – 94:” Chất lượng là đặc tính của một thực thể, đối tượng tạo cho thực thể đối tượng đó có khả năng thoả mãn nhu cầu đã nêu ra hoặc tiềm ẩn”

Tóm lại, chất lượng sản phẩm là gì? Chất lượng của một sản phẩm là trình độ mà sản phẩm ấy thể hiện được những yêu cầu (tiêu chuẩn- kinh tế – kỹ thuật) về chế tạo quy định cho nó, đó là chất  lượng trong phạm vi sản xuất, chế tạo ra sản phẩm, mức độ thỏa mãn tiêu dùng.

“Chất lượng của sản phẩm là tổng hợp những tính chất, đặc trưng của sản phẩm tạo nên giá trị sử dụng, thể hiện khả năng, mức độ thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng với hiệu quả cao trong điều kiện sản xuất- kỹ thuật- kinh tế – xã hội nhất định”.

Những tính chất đặc trưng đó thường được xác định bằng những chỉ tiêu, những thông số về kinh tế- kỹ thuật- thẩm mỹ…có thể cân, đo, tính toán được, đánh giá được. Như vậy chất  lượng của sản phẩm là thước đo của giá trị sử dụng. Cùng một giá trị sử dụng, sản phẩm có thể có mức độ hữu ích khác nhau, mức chất lượng khác nhau.

Một sản phẩm  có chất lượng cao là một sản phẩm  có độ bền chắc, độ tin cậy cao, dễ gia công, tiện sử dụng, đẹp, có chi phí sản xuất, chi phí sử dụng và chi phí bảo dưỡng hợp lí, tiêu thụ nhanh trên thị trường, đạt hiệu quả cao.

Như vậy, chất  lượng sản phẩm không những chỉ là tập hợp các thuộc tính mà còn là mức độ các thuộc tính ấy thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trong những điều kiện cụ thể.

Quan niệm  chất lượng sản phẩm hàng hoá  nêu trên thể hiện một lập luận khoa học toàn diện về vấn đề khảo sát chất  lượng, thể hiện chức năng của sản phẩm trong mối quan hệ: ” sản phẩm – xã hội – con người”.

Chất lượng sản phẩm là gì?

Chất lượng sản phẩm là gì?

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ giá làm luận văn thạc sĩ viết luận án tiến sĩ thuê, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, dịch vụ chạy SPSS,… chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

2/ Vai trò của chất lượng sản phẩm trong nền kinh tế hiện nay

Trình độ khoa học kỹ thuật của từng nước cũng như trên thế giới càng ngày càng phát triển, thúc đẩy sản xuất nhiều sản phẩm  cho xã hội. Người tiêu dùng ngày càng có thu nhập cao hơn, do đó có những yêu cầu ngày càng cao, những đòi hỏi của họ về các sản phẩm  tiêu dùng ngày càng phong phú, đa dạng và khắt khe hơn.

Do có chính sách mở cửa, người tiêu dùng có thể lựa chọn nhiều sản phẩm của nhiều hãng, nhiều quốc gia khác nhau cùng một lúc. Buôn bán quốc tế ngày càng được mở rộng, sản phẩm hàng hoá phải tuân thủ những quy định, luật lệ quốc tế, thống nhất về yêu cầu chất  lượng và đảm bảo chất lượng.

Hội nhập vào thị trường kinh tế thế giới là chấp nhận sự cạnh tranh, chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh.

Quy luật cạnh tranh vừa là đòn bẩy để các Doanh nghiệp tiến lên đà phát triển, hòa nhập với thị trường khu vực và trên thế giới, nhưng đồng thời cũng là sức ép lớn đối với mỗi Doanh nghiệp. Trong quản trị kinh doanh, nếu không lấy chất  lượng làm mục tiêu phấn đấu trước tiên, nếu chạy theo lợi nhuận trước mắt , rõ ràng Doanh nghiệp sẽ bị đẩy ra ngoài vòng quay của thị trường và dẫn đến thua lỗ phá sản.

Chính vì vậy, mà cạnh tranh không phải là thực tế đơn giản, nó là kết quả tổng hợp của toàn bộ các nỗ lực trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.

Chất  lượng sản phẩm chính là một trong những phương thức Doanh nghiệp tiếp cận và tìm cách đạt được những thắng lợi trong sự cạnh tranh gay gắt ấy trên thương trường, nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp .

Hiện nay vấn đề chất  lượng sản phẩm đã trở thành nhân tố chủ yếu trong chính sách kinh tế của mỗi Doanh nghiệp. Như vậy, có thể tóm tắt tầm quan trọng của chất  lượng sản phẩm như sau:

* Chất lượng sản phẩm đã trở thành yếu tố cạnh tranh hàng đầu, là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi Doanh nghiệp . Nó là sự sống còn của mỗi Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

* Chất lượng sản phẩm  là yếu tố hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho Doanh nghiệp

* Chất lượng sản phẩm là điều kiện quan trọng nhất để không ngừng thỏa mãn nhu cầu thay đổi liên tục của con người.

Vai trò của chất lượng sản phẩm trong nền kinh tế hiện nay

Vai trò của chất lượng sản phẩm trong nền kinh tế hiện nay

3/ Tính chất, đặc trưng của chất lượng sản phẩm là gì?

Khi đề cập đến vấn đề chất lượng sản phẩm, tức là nói đến mức độ thỏa mãn nhu cầu của sản phẩm trong những điều kiện tiêu dùng xác định, phù hợp với công dụng của nó. Mức độ  thỏa mãn nhu cầu không thể tách rời khỏi những điều kiện sản xuất – kinh tế – kỹ thuật – xã hội cụ thể. Khả năng thoả mãn nhu cầu của sản phẩm sẽ được thể hiện thông qua các tính chất, đặc trưng của nó.

– Tính kinh tế:

Thể hiện ở khía cạnh chất  lượng sản phẩm chịu sự chi phối trực tiếp của điều kiện kinh tế. Một sản phẩm có chất  lượng tốt nhưng nếu được cung cấp với giá cao , vượt khả năng của người tiêu dùng thì sẽ không phải là sản phẩm có chất  lượng cao về mặt kinh tế.

– Tính kỹ thuật:

Được thể hiện thông qua một hệ thống các chỉ tiêu thể lượng hoá và so sánh được. Những chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng nhất của sản phẩm gồm:

+ Chỉ tiêu công dụng: Đo giá trị sử dụng của sản phẩm

+ Chỉ tiêu độ tin cậy: Đo mức độ hỏng hóc, mức độ dễ bảo quản, tuổi thọ.

+ Chỉ tiêu thẩm mĩ: Đo mức độ mỹ quan

+ Chỉ tiêu công nghệ: Đánh giá mức độ tối ưu của các giải pháp công nghệ để tạo ra sản phẩm

+ Chỉ tiêu sinh thái học: Đánh giá mức độ tác động của sản phẩm đến môi trường trong quá trình sản xuất và sử dụng

+ Chỉ tiêu an toàn: Đánh giá mức độ an toàn trong sản xuất và trong quá trình sử dụng

– Tính xã hội:

Thể hiện khả năng thoả mãn nhu cầu tiêu dùng, phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của một xã hội nhất định.

– Tính tương đối:

Thể hiện ở sự phụ thuộc của nó vào không gian, thời gian ở mức độ tương đối khi lượng hóa chất  lượng sản phẩm.

Bạn đã hiểu “chất lượng sản phẩm là gì” chưa? Đừng quên chia sẻ bài viết nếu bạn thấy nó hữu ích nhé!