Khái niệm và cách phân loại tín dụng ngân hàng

 Nguyễn Thị Thanh    
Khái niệm và cách phân loại tín dụng ngân hàng
Rate this post

1. Khái niệm tín dụng ngân hàng

– Tín dụng là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Trong quan hệ này, người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho vay cho người đi vay trong một thời gian nhất định. Người đi vay có nghĩa vụ trả số tiền hoặc giá trị hàng hoá đã vay khi đến hạn trả nợ có kèm hoặc không kèm theo một khoản lãi.

– Tín dụng ngân hàng là quan hệ vay – mượn giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác (TCTD), với các nhà doanh nghiệp và cá nhân (bên đi vay), trong đó các TCTD chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thoả thuận, và bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện cả vốn gốc và lãi cho TCTD khi đến hạn thanh toán.

Tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng

2. Phân loại tín dụng ngân hàng

– Căn cứ vào thời hạn tín dụng

 • Tín dụng ngắn hạn: Là những khoản vay có thời hạn lên đến 1 năm, thường được sử dụng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động hay phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cá nhân.
 • Tín dụng trung hạn: Là những khoản vay có thời hạn từ trên 1 – 5 năm. Tín dụng trung hạn thường dùng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây dựng các công trình nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh.
 • Tín dụng dài hạn: Là những khoản vay có thời hạn trên 5 năm. Loại tín dụng này được sử dụng để cung cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất với quy mô lớn

– Căn cứ vào đối tượng tín dụng

 • Tín dụng vốn lưu động: được sử dụng để hình thành vốn lưu động của các tổ chức kinh tế như cho vay để dự trữ hàng hóa, mua nguyên vật liệu cho sản xuất…
 • Tín dụng vốn cố định: được sử dụng để hình thành tài sản cố định.

– Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn

 • Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa: là loại cấp phát tín dụng cho các doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế khác tiến hành sản xuất và lưu thông hàng hóa.
 • Tín dụng tiêu dùng: là hình thức cấp phát tín dụng cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
 • Tín dụng học tập: là hình thức cấp phát tín dụng để phục vụ việc học tập của sinh viên.

– Căn cứ vào chủ thể tín dụng

 • Tín dụng thương mại: Là quan hệ tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp với nhau, được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa. Tín dụng thương mại dùng để đáp ứng nhu cầu vốn cho những doanh nghiệp tạm thời thiếu vốn, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp tiêu thụ được hàng hóa của mình.
 • Tín dụng ngân hàng: Là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các TCTD khác với các doanh nghiệp và cá nhân. Loại tín dụng này không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn để dự trữ vật tư, hàng hóa, trang trải các chi phí sản xuất và thanh toán các khoản nợ mà còn tham gia vào việc cấp vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản và đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu tín dụng tiêu dùng cá nhân.
 • Tín dụng Nhà Nước: Là quan hệ tín dụng mà trong đó Nhà Nước biểu hiện là người đi vay, người cho vay là dân chúng, các tổ chức kinh tế, ngân hàng và nước ngoài. Tín dụng Nhà Nước thường dùng để bù đắp khoản bội chi ngân sách.

Xem thêm: Cách tính hạn mức tín dụng hiện nay

– Căn cứ vào đối tượng trả nợ:

 • Tín dụng trực tiếp: là hình thức tín dụng mà trong đó người đi vay cũng là người trực tiếp trả nợ.
 • Tín dụng gián tiếp: là hình thức tín dụng mà trong đó người đi vay và người trả nợ là hai đối tượng khác nhau.

– Căn cứ vào tính chất của khoản vay:

 • Tín dụng có đảm bảo: các khoản vốn tín dụng phát ra đều có hàng hóa, vật tư tài sản tương đương đảm bảo.
 • Tín dụng không có đảm bảo: các khoản tín dụng phát ra không cần có hàng hóa, vật tư, tài sản đảm bảo mà chỉ dựa vào uy tín, sự tín nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để cấp vốn tín dụng.

Việc phân loại tín dụng ngân hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, càng phân loại chi tiết càng giúp cho việc nghiên cứu sự vận động của vốn tín dụng trong từng loại hình cho vay dễ dàng hơn. Và dựa vào từng cách phân loại này bạn có thể biết cơ sở để so sánh, đánh giá hiệu quả kinh tế của chúng.

Ngoài cung cấp các tài liệu miễn phí, chúng tôi còn nhận làm thuê cách dịch vụ như sau:

>>>  Dịch vụ làm tiểu luận thuê chuyên ngành tài chính ngân hàng

>>>  Nhận làm báo cáo thuê ngành tín dụng ngân hàng

>>>  Làm thuê chuyên đề tốt nghiêp ngành Ngân hàng