Khái niệm, điều kiện và vai trò của thanh toán quốc tế

 Nguyễn Thị Hà    
Khái niệm, điều kiện và vai trò của thanh toán quốc tế
Rate this post

Khái niệm, điều kiện và vai trò của thanh toán quốc tế

1/ Khái niệm thanh toán quốc tế

Dưới giác độ kinh tế, thanh toán quốc tế là sự vận dụng tổng hợp các điều kiện thanh toán quốc tế trong quan hệ thanh toán giữa các nước. Trong quan hệ đó, các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ mà các bên phải đề ra để giải quyết và thực hiện được quy định lại thành những điều kiện gọi là các điều kiện thanh toán quốc tế sau:

– Điều kiện về tiền tệ

– Điều kiện về địa điểm

– Điều kiện về thời gian

– Điều kiện về phương thức thanh toán

– Điều kiện về đảm bảo hối đoái

Những điều kiện này được thể hiện trong các điều khoản thanh toán của hiệp định trả tiền ký kết giữa các nước, các hiệp định thương mại, các hợp đồng mua bán ngoại thương ký kết giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu.

Trong quan hệ mua bán với các nước, người làm công tác thanh toán phải nghiên cứu kỹ các điều kiện thanh toán quốc tế để có thể vận dụng chúng một cách tốt nhất trong việc ký kết và thi hành các hợp đồng mua bán ngoại thương nhằm phục vụ các yêu cầu chính sách kinh tế đối ngoại của quốc gia cũng như đem lại lợi ích cho mỗi doanh nghiệp.

Khái niệm thanh toán quốc tế

Khái niệm thanh toán quốc tế

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ làm luận văn thuê, viết essay tiếng anh, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, dịch vụ chạy SPSS,… chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

2/ Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế

Hoạt động thanh toán quốc tế thanh toán quốc tế ngày càng có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi chúng ta đang tiến hành sự nghiệp xây dựng đất nước.

Thông qua hoạt động thanh toán quốc tế, chúng ta có thể tận dụng được vốn, công nghệ nước ngoài để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, rút ngắn khoảng cách tụt hậu và đưa nền kinh tế đất nước hoà nhập với nền kinh tế khu vực và trên thế giới.

Hoạt động thanh toán quốc tế là khâu quan trọng trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hoá dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân thuộc các quốc gia khác nhau. Hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng ngày càng có vị trí và vai trò quan trọng, nó là công cụ, là cấu nối trong quan hệ kinh tế đối ngoại, quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước trên thế giới.

Hoạt động thanh toán quốc tế giúp cho doanh nghiệp hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Do vị trí địa lý của các bạn hàng thường cách xa nhau làm hạn chế việc tìm hiểu khả năng tài chính, khả năng của người mua, của bên nợ.

Đồng thời trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện nay, tình trạng lừa đảo ngày càng tăng nên rủi ro trong việc thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu ngày càng nhiều. Tổ chức tốt hoạt động thanh toán quốc tế sẽ giúp các nhà xuất khẩu hạn chế được rủi ro trong quá trình kinh doanh quốc tế, nhờ đó sẽ thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển.

Đối với ngân hàng thương mại, việc mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế có vị trí và vai trò hết sức quan trọng. Đây không chỉ là một dịch vụ thuần tuý mà còn được coi là một nghiệp vụ không thể thiếu được trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, bổ sung và hỗ trợ cho các hoạt động khác phát triển.

Hoạt động thanh toán quốc tế giúp cho ngân hàng thu hút thêm khách hàng có nhu cầu giao dịch kinh doanh quốc tế, trên cơ sở đó ngân hàng phát triển được các nghiệp vụ như huy động vốn ngoại tệ, đẩy mạnh hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu và các dịch vụ khác, nhờ đó quy mô hoạt động của ngân hàng ngày càng lớn. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh đối ngoại giúp cho ngân hàng nâng cao uy tín và ngày một tạo niềm tin vững chắc cho ngân hàng.

Tóm lại, trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt và trong xu thế toàn cầu hoá như hiện nay, hoạt động thanh toán quốc tế có vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần tăng thu nhập,  uy tín và khả năng cạnh tranh cho ngân hàng.

3/ Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu

Phương thức thanh toán quốc tế là việc tổ chức quá trình trả tiền hàng trong giao dịch mua bán ngoại thương giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu Thực chất phương thức thanh toán là cách thức người bán thu tiền còn người mua trả tiền.

Đặc trưng của các phương thức thanh toán quốc tế

Đặc trưng của các phương thức thanh toán quốc tế

Trong buôn bán Quốc tế có thể lựa chọn nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Tuy vậy, việc lựa chọn các phương thức đều phải xuất phát từ nhu cầu của người bán, thu tiền nhanh, đầy đủ và từ yêu cầu của người mua là nhập hàng đúng số lượng, chất lượng và đúng thời hạn đã ghi trong hợp đồng.

Trong ngoại thương có 5 phương thức thanh toán sau thường được áp dụng bao gồm:

– Phương thức thanh toán bằng tiền mặt (Cash Payment)

+ CIA: cash in advance

+ CBD: Cash before delivery

+ COD: Cash on delivery

+ CAD: Cash against document

– Phương thức chuyển tiền ( Remittance )

– Phương thức ghi sổ ( Open account )

– Phương thức nhờ thu ( Collection of payment )

+ Nhờ thu phiếu trơn ( clean collection )

+ Nhờ thu kèm chứng từ ( documentary collection )

– Phương thức tín dụng chứng từ ( Documentary credit )

Mỗi phương thức thanh toán có những đặc trưng riêng về các bên tham gia, cách áp dụng cũng như ưu, nhược điểm riêng. Tuy nhiên dưới đây chỉ đề cập đến ba phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất. Trong mục này, phương thức Tín dụng chứng từ được phân tích một cách khái quát nhất về đặc trưng nhằm mục đích so sánh với đặc trưng của phương thức chuyển tiền và phương thức nhờ thu.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn nhiều trong quá trình học tập và làm việc!

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Cháy là gì? Làm thế nào để dập tắt đám cháy?

Lý luận chung về chính sách tín dụng của doanh nghiệp

Khái niệm việc làm, vai trò của việc làm và giải quyết việc làm trong nền kinh tế